Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 23 januari 2017 |
  Afgelopen zomer zijn de resultaten van de REFIT van INSPIRE gepubliceerd. REFIT is een Europees programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving van de Europese Commissie. In de REFIT is geconcludeerd dat INSPIRE relevant is en dat er veel is bereikt, maar dat er ook nog weinig geharmoniseerde milieu data beschikbaar zijn. Eén van de aanbevelingen is om de INSPIRE uitvoeringsbepalingen voor de dataharmonisatie van Annex III data tegen het licht te houden. Onder Annex III vallen de milieu-inhoudelijke datasets.
 • 23 januari 2017 |
  Op 19 januari organiseerde Geonovum samen met KOOP een eerste consultatiebijeenkomst voor de Standaarden voor Omgevingsdocumenten. Deze standaarden worden ontwikkeld in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ruim 150 mensen waren bij deze bijeenkomst aanwezig.
 • 20 januari 2017 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Eén van de standaarden die zij heeft ontwikkeld is WaterML, een verzameling standaarden over het thema water in combinatie met metingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gegevens over waterstanden, stromingen, en waterkwaliteit. Tot 16 februari ligt het Surface Hydrology Features Conceptual Model ter consultatie.
 • 20 januari 2017 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Eén van de standaarden die zij heeft ontwikkeld is de OGC® Land and Infrastructure Conceptual Model Standard (LandInfra). Voor de uitwisseling van de LandInfra gegevens, werkt het OGC aan op GML gebaseerde uitwisselingsstandaarden. Een kandidaatversie van deze standaard ligt tot 3 maart 2017 in consultatie.
 • 19 januari 2017 |
  Donderdag 12 januari 2017 werd in Veendam bij het waterschap Hunze en Aa’s het regionaal initiatief om te komen tot het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG) gepresenteerd. In de laatste drie maanden van 2016 hebben de Gemeente Stadskanaal, gemeente Delfzijl, waterschap Hunze en Aa’s en provincie Groningen, met ondersteuning van Geonovum, Geon, Merkator en Rijksuniversiteit Groningen door de uitvoering van een proeftuin praktische ervaring opgedaan. De ervaringen zijn zodanig dat de partijen hebben besloten het GKG daadwerkelijk te realiseren.

Pagina's