Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 15 maart 2017 |
  Het Platform Linked Data Nederland bestaat vijf jaar! Dinsdag 7 maart vierden we dat met een symposium in het auditorium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het was ook de dag waarop Geonovum haar rol als trekker en ondersteuner van het Platform overdroeg aan het Big Data Value Center. Alwin Sixma (BDVC) volgt Erwin Folmer (Geonovum/Kadaster) op als trekker van het Platform. ECP neemt de communicatie-activiteiten van het Platform over van Geonovum.
 • 14 maart 2017 |
  Op 18 april 2017 kunnen softwareleveranciers aangeven vanaf wanneer zij het Geo-BAG koppelvlak gaan ondersteunen. Zij doen dit door het Geo-BAG addendum te ondertekenen bij Geonovum. Deze ondertekening is een gezamenlijk initiatief van KING en Geonovum.
 • 10 maart 2017 |
  De afgelopen jaren hebben de bronhouders van de BGT met elkaar een fantastische prestatie geleverd! De BGT is opgebouwd en bijna volledig landsdekkend beschikbaar. Het komt er nu op aan dat de kaart goed wordt bijgehouden en gebruikt. De BAG is al sinds 2009 landelijk beschikbaar. Nu beide registraties operationeel zijn, is het zaak om de bijhouding van beide registraties zo efficiënt mogelijk te maken.
 • 8 maart 2017 |
  Onlangs zijn de eerste twee BGT bronhouders softwarepakketten gecertificeerd voor de ondersteuning van planinformatie. Het gaat om dg DIALOG BGT versie 7.5 van Sweco en GeoBGT versie 3.1 van Esri. Een certificering van BGT-applicaties toont aan dat bronhouder software de functionaliteit bezit om BGT-informatie op de juiste manier uit te wisselen met de BGT-keten. Dit geeft bronhouders meer zekerheid over de juiste werking van de software, en helpt om technische risico’s zoals implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden te reduceren.
 • 6 maart 2017 |
  Op 28 februari 2017 heeft PDOK het nieuwe Forum gelanceerd. Op forum.pdok.nl kan iedereen die actief is in de geocommunity vanaf nu informatie brengen en halen.

Pagina's