Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 13 januari 2017 |
  Geonovum houdt de Nederlandse profielen voor metadata tegen het licht. Wij nodigen je van harte uit om er samen met ons voor te zorgen dat deze profielen voldoen aan de internationale vereisten en voorzien in de behoeften uit de praktijk.
 • 12 januari 2017 |
  In het kader van INSPIRE realiseren de lidstaten een Europees digitaal snelwegennet om gegevens over de leefomgeving uit te wisselen. Eén van de opgaves die de lidstaten daarvoor oppakken is het doorvoeren van Europese standaarden. Deze standaarden zorgen ervoor dat gegevens van alle lidstaten technisch op dezelfde manier te bekijken en downloaden zijn. Daarnaast zorgen lidstaten er stapsgewijs voor dat de gegevens inhoudelijk en grensoverschrijdend op elkaar aansluiten.
 • 10 januari 2017 |
  Eind december heeft de Europese Commissie nieuwe en bijgewerkte versies gepubliceerd van een aantal technische INSPIRE handreikingen. Wat betekenen deze nieuwe releases voor Nederlandse dataproviders?
 • 6 januari 2017 |
  De webservices van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn in 2016 ruim 4,1 miljard keer benaderd. Sinds de start van PDOK in 2013 zijn de gebruikscijfers ieder jaar nagenoeg verdubbeld. Het gaat om het totale gebruik van alle view- en downloadservices die PDOK aanbiedt. Op dit moment betreft dat 288 view- en downloadservices uit 104 datasets Gebruikscijfers
 • 2 januari 2017 |
  Om geo-informatie als bijvoorbeeld ruimtelijke plannen duurzaam digitaal te kunnen archiveren is het van belang dat niet alleen de kale CAD-data blijvend worden gearchiveerd, maar ook de GIS-data.

Pagina's