Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 18 december 2016 |
  Jaarlijks legt Geonovum de werkzaamheden voor het komende jaar vast in een uitvoeringsplan. Het plan voor 2017 is nu voor iedereen te downloaden. In 2017 werken wij verder aan de Basisregistratie Ondergrond, het informatiemodel Omgevingsdocumenten, het informatiemodel BAG en werken we aan een wijzigingsvoorstel voor een nieuwe versie van IMGeo.  
 • 16 december 2016 |
  De 3D Geoinformation groep van TU Delft heeft, in samenwerking met onder andere Kadaster, AMS en STW, open source software ontwikkeld die 2D GIS datasets omzet naar 3D door elke polygoon te verheffen naar 3D: 3Dfier. De output van de software bestaat uit valide 3D data gedefinieerd volgens IMGeo 2.1.1 data.
 • 16 december 2016 |
  Op 15 december 2016 heeft PDOK de Locatieserver gelanceerd: een frisse opvolger van de veelgebruikte geocodeerservice. Via de locatieserver kan je gegevens zoeken op basis van straatnaam, woonplaats en adres. Je kunt deze service eenvoudig opnemen in eigen viewers en zo uit de meest actuele en betrouwbare overheidsdata putten.
 • 15 december 2016 |
  In november organiseerden Geonovum, KOOP en Kadaster een kijkje in de keuken voor de Programmaraad van het landelijke programma Implementatie Omgevingswet. Tijdens deze sessie werd ingezoomd op twee projecten die lopen in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet:
 • 13 december 2016 |
  De BRO bestaat uit verschillende registratieobjecten. Voor elk registratieobject komt een gegevenscatalogus beschikbaar. De gegevenscatalogus geeft per registratieobject aan welke gegevens worden uitgewisseld met de BRO en bevat:

Pagina's