Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 12 december 2016 |
  In de openbare ruimte vind je steeds meer sensoren. Welke informatie is nuttig om vast te leggen van die sensoren? Hoe weten we welke sensor waar hangt, hoe die te benaderen is, van wie die sensor is? Is een register nodig?
 • 10 december 2016 |
  Voor een goed beheer van de openbare ruimte staat ‘areaal op orde’ centraal. Integraal beheer gaat een stap verder, en betekent dat de areaalgegevens van de verschillende vakdisciplines goed op elkaar zijn afgestemd. Voor dat doel is het IMBOR (het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) uitgebreid met gegevens voor rioleringsbeheer, aanvullend op de bestaande weg- en groenbeheergegevens. Versie 1.1 van het IMBOR is nu beschikbaar.
 • 10 december 2016 |
  Tijdens het symposium van het Platform Linked Data Nederland begin december, is een toepassing voor datajournalistiek gekozen tot beste gebruikerservaring met linked data. Andere toepassingen die meedongen naar deze prijs waren een toepassing waarmee huizenkopers interactief de woning en de buurt kunnen verkennen en een 'one click on the map' toepassing die geovisualisatie met SPARQL combineert.
 • 9 december 2016 |
  De Omgevingswet komt eraan. Belangrijk onderdeel van deze wet is de digitale ondersteuning ervan. Door onder meer omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving. Hiervoor wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen: daarmee worden omgevingsdocumenten volgens bepaalde afspraken opgesteld en uitgewisseld. Dit soort afspraken samen heet ook wel een standaard.
 • 8 december 2016 |
  Op 8 december is de Nieuwsbrief Wro Digitaal verschenen. In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de impact die het aanbrengen wijzigingen aan een bronhouderslocatie heeft en hoe u te werk gaat bij het verwijderen van IMRO2006 plannen. Bekijk de nieuwsbrief

Pagina's