Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 6 december 2016 |
  Op de GeoBIM Building and Infrastructure Conference eind november in Amsterdam, presenteerden Rob van de Velde en Friso Penninga een overzicht van wat er in Nederland nationaal bereikt is op het gebied van 3D en wat de volgende stap in dit traject is: de ontwikkeling van een nationale 3D strategie. Eén van de aanwezigen op de conferentie Geoff Zeis, schreef er een mooi samenvattend blog over in Between the Poles.  
 • 28 november 2016 |
  Aandacht voor beveiliging is in geo-standaardisatie lang een ondergeschoven kind geweest. Niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Bij OGC en de daarvan afgeleide Nederlandse profielen is niet vastgelegd hoe je een OGC service (WMS, WFS etc…) kan beveiligen met moderne beveiligingsstandaarden zoals PKIOverheidscertificaten, SAML (DigiD en eHerkenning) of OAuth (vooral toegepast door social media platforms maar zeer binnenkort ook in de overheid). Maar de aandacht voor beveiliging groeit. Ook in de geosector.
 • 25 november 2016 |
  Op 15 november organiseerden Geonovum (overheid), GeoBusiness (bedrijfsleven) en het NCG (wetenschap) het slotsymposium van Doorbraak 3D. In de middag was de vloer voor AHN over de doorontwikkeling van deze bron van 3D informatie. Twee jaar geleden spraken meer dan 70 organisaties uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid in een manifest af om 3D ontwikkelingen verder te brengen. Na twee jaar is dit initiatief toe aan een volgende fase. In een symposium blikten we terug op de resultaten van Doorbraak 3D en keken we vooruit naar borging van 3D binnen de overheid.
 • 22 november 2016 |
  Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks makkelijker is om bijvoorbeeld bouwprojecten te starten. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt, is de digitale ondersteuning ervan. Door onder meer Omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving.
 • 15 november 2016 |
  Regeren is vooruitzien. Met dat in gedachten verzocht het GI-Beraad eerder dit jaar aan de ‘Werkgroep Impact Assessment van de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ een inschatting te maken van de gevolgen voor het geo-werkveld van deze Europese Verordening, die in 2018 van kracht zal worden.

Pagina's