Bouw Informatie Model

 • 7 november 2014 |
  Op 1 januari 2015 gaat een stichting van start die de ontwikkeling van diverse open BIM-standaarden in Nederland bij elkaar brengt in een landelijk loket. De stichting krijgt een kleine uitvoeringsorganisatie op De Bouwcampus die zorgt voor de communicatie (voorlichting) en de (inter)nationale afstemming. Uiterlijk 1 juli 2015 moet het beheer van minimaal VISI, CB-NL en COINS zijn ondergebracht bij het loket. Op 1 januari 2016 dient het definitieve loket te zijn vormgegeven.
 • 27 oktober 2014 |
  Op 25 en 26 november vindt de GeoBuzz plaats, een congres met beurs over geo-informatie.  U vindt Geonovum:
 • 8 augustus 2014 |
  Op 19 en 20 november organiseert Geospatial media samen met Geonovum het GeoBIM congres. De informatiewereld van de geo-sector en die van de bouw- en utiliteitsbouw hebben elkaar veel te bieden. Van ontwerpfase tot beheerfase kunnen zij profiteren van hergebruik van elkaars gegevens. Tijdens deze tweedaagse conferentie komen vertegenwoordigers uit deze verschillende sectoren bij elkaar om mogelijkheden te verkennen. Zie voor meer informatie de GeoBIM website.
 • 11 juli 2014 |
  Eind 2014 moet er één loket zijn voor het beheer en de ontwikkeling van open BIM-standaarden in Nederland. Samen met buildingSMART Benelux, CROW, ETIM, Geonovum, S@les in de Bouw, SBRCURnet en STABU heeft de Bouwinformatieraad (BIR) hiertoe besloten.
 • 12 februari 2014 |
  De concepten bibliotheek voor de gebouwde omgeving werkt aan het definiëren van kernconcepten. Hiervoor worden de begrippen in Cheobs (concepten uit de Grond, Weg en Waterbouw), Semantic Concepts (lexicon van de Bouw en Utilities) en IMGeo geharmoniseerd. Door deze actie zal bij het onderling uitwisselen van gegevens tussen deze sectoren, minder begripsverwarring ontstaan, wat bijdraagt aan reductie van faalkosten. Geonovum werkt mee aan de definitie van kernconcepten bij het CB-NL vanuit de werkgroep Ruimtelijke Omgeving. Wij trekken daarbij samen op met de werkgroepen GWW en B&U.

Pagina's