Geo in beleid

 • 24 februari 2017 |
  Voor het eerst deed Geospatial Media & Communications een uitgebreid onderzoek naar de prestaties van de geosector in vijftig landen. Nederland eindigde achter de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op derde plaats van deze GeoSpatial Readiness Index. De ranglijst is opgenomen in de Global GeoSpatial Industry Outlook. Het rapport geeft een interessant beeld van de kwaliteiten van de Nederlandse geosector en gaat daarnaast ook in op de trends voor de geosector.
 • 2 februari 2017 |
  Vanaf mei 2018 is een nieuwe Europese verordening van kracht voor de bescherming van persoonsgegevens. Omdat personen door geo-informatie steeds vaker aan andere informatie gelinkt kunnen worden, ontstond de vraag of de nieuwe wetgeving ook impact heeft op het gebruik van geo-data door de Nederlandse overheid. En dan vooral met betrekking tot de basisregistraties. Een werkgroep heeft zich over deze vraag gebogen en constateert dat de nieuwe regels in sommige opzichten inderdaad lijken te schuren met het Nederlandse open-geodatabeleid.
 • 15 november 2016 |
  Regeren is vooruitzien. Met dat in gedachten verzocht het GI-Beraad eerder dit jaar aan de ‘Werkgroep Impact Assessment van de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ een inschatting te maken van de gevolgen voor het geo-werkveld van deze Europese Verordening, die in 2018 van kracht zal worden.
 • 4 mei 2016 |
  Van 23 tot 26 mei vindt het Geospatial World Forum 2016 plaats in het World Trade Center Rotterdam. Tijdens dit event komen meer dan 600 professionals afkomstig uit de hele wereld bij elkaar. Een unieke kans om internationale ontwikkelingen op te snuiven op een steenworp afstand van huis.
 • 27 november 2015 |
  De stabiliteit van de infrastructuur, (dreigende) dijkverschuivingen of de ontwikkeling van de blauwalg in plassen en meren? Om dat goed (en actueel) in kaart te brengen wordt steeds vaker gebruikgemaakt van drone- en satelliettoepassingen. Maar ook in het veiligheidsdomein rukken drones en satellieten op, bijvoorbeeld bij het opsporen van vermiste personen, het meten van schadelijke stoffen bij een brand of de openbare ordehandhaving bij grootschalige evenementen of demonstraties.

Pagina's