Metadata

  • 26 september 2013 |
    Na consultatie zijn nieuwe versies van de Nederlandse profielen op ISO 19115 en ISO 19119 beschikbaar gekomen. De nieuwe versies zijn aangepast omdat in de downloadspecificatie van de Europese INSPIRE-richtlijn naast een WFS implementatie ook een Atom feed implementatie mogelijk is. Nu zijn de Nederlandse profielen daarop aangepast. De nieuwe versies bevatten een kleine aanvulling; in de codelijst SV_ServiceType is bij het element protocol is de INSPIRE Atom feed opgenomen. De nieuwe profielen zijn te vinden bij het onderwerp Metadata
  • 5 september 2013 |
    In de downloadspecificatie van INSPIRE is naast een WFS implementatie ook een Atom feed implementatie mogelijk. Daarom stellen wij voor de Nederlandse profielen voor metadata hier op aan te passen. U kunt per e-mail op dit voorstel reageren tot en met 19 september. Opnemen Atom feed in codelijst SV_ServiceType De voorgestelde wijziging houdt in dat er in de codelijst SV_ServiceType bij het element protocol de INSPIRE Atom feed wordt opgenomen.
  • 15 september 2011 |
    Op 8 september 2011 heeft de programmaraad van Geonovum het Nederlands profiel op ISO 19115 versie 1.3 voor geografie en het Nederlands profiel op ISO 19119 voor services versie 1.2 goedgekeurd. Daarmee zijn deze nieuwe profielen vastgesteld en geldig.

Pagina's