PDOK | Nationaal georegister

 • 14 januari 2016 |
  Het Kadaster stelt een nieuwe dataset Gebouwen beschikbaar. Gebouwen is – na Adressen - de tweede dataset van het Kadaster die volledig aan Europese INSPIRE-eisen voldoet. Dit betekent dat de kenmerken van elk gebouw of bouwwerk in Nederland volgens dezelfde categorieën zijn opgeslagen als in andere EU-lidstaten. Op deze manier wordt het mogelijk om Nederlandse gebouwen en bouwwerken te koppelen en te vergelijken met gebouwen en bouwwerken van andere lidstaten. Dit biedt veel voordelen bij grensoverschrijdende onderzoeken, projecten en producten. Actualiteit
 • 16 december 2015 |
  Op 17 januari 2016 publiceert PDOK de broncode van de onlangs gelanceerde PDOK Geodatastore op de github van GeoNetwork. Daarmee levert PDOK de broncode terug aan de open source community van GeoNetwork, zodanig dat andere organisaties de broncode kunnen overnemen. Ook kan de broncode in de toekomst onderdeel worden van het GeoNetwork product.
 • 14 december 2015 |
  Jaarlijks legt Geonovum de werkzaamheden voor het komende jaar vast in een uitvoeringsplan. Het plan voor 2016 is nu voor iedereen te downloaden.
 • 24 november 2015 |
  Overheidsorganisaties verzamelen veel gegevens om hun dagelijks werk uit te kunnen voeren. Een deel van deze data is zonder bezwaar beschikbaar te stellen als open data. Organisaties willen dat ook wel, maar stuiten op het praktische probleem dat er eigenlijk geen plek is waar je de data voor hergebruik kunt neerzetten. Vanuit beveiligingsoogpunt is het openstellen van de eigen server voor het downloaden van bestanden niet te bespreken. En uit budgettaire overwegingen is het neerzetten en beheren van een eigen server voor dit doeleind vaak niet opportuun.
 • 28 oktober 2015 |
  Op 1 oktober is een QGIS plugin gelanceerd die het vinden en inladen van INSPIRE datasets en -services gemakkelijker maakt.

Pagina's