PDOK | Nationaal georegister

 • 13 april 2016 |
  Om te kunnen beoordelen of een dataset bruikbaar is, wil je graag een aantal dingen van die dataset weten. Dat geldt zowel voor mensen als voor computers. Met behulp van metadata maak je een dataset of dataservice beter vindbaar en herbruikbaar.
 • 7 maart 2016 |
  Sinds de lancering van de Geodatastore op 24 november 2015, zijn er 19 nieuwe open datasets gepubliceerd en is er 1,5 Terabyte aan data gedownload. De organisaties die data hebben aangeboden zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Ministerie van Economische Zaken, het Kadaster, de provincie Groningen en de gemeente Den Haag.
 • 18 februari 2016 |
  PDOK heeft 9 februari 2016 de API van de recent gelanceerde PDOK Geodatastore opgeleverd. Met deze Geodatastore API kunt u de functionaliteit van de Geodatastore gebruiken, maar dan in uw eigen systeemomgeving. Dezelfde dag is de broncode van de PDOK Geodatastore vrij beschikbaar gesteld aan de markt. Deze broncode is op Github geplaatst. De broncode en documentatie van de API zijn te vinden op de volgende URL’s:
 • 14 januari 2016 |
  Het Kadaster stelt een nieuwe dataset Gebouwen beschikbaar. Gebouwen is – na Adressen - de tweede dataset van het Kadaster die volledig aan Europese INSPIRE-eisen voldoet. Dit betekent dat de kenmerken van elk gebouw of bouwwerk in Nederland volgens dezelfde categorieën zijn opgeslagen als in andere EU-lidstaten. Op deze manier wordt het mogelijk om Nederlandse gebouwen en bouwwerken te koppelen en te vergelijken met gebouwen en bouwwerken van andere lidstaten. Dit biedt veel voordelen bij grensoverschrijdende onderzoeken, projecten en producten. Actualiteit
 • 16 december 2015 |
  Op 17 januari 2016 publiceert PDOK de broncode van de onlangs gelanceerde PDOK Geodatastore op de github van GeoNetwork. Daarmee levert PDOK de broncode terug aan de open source community van GeoNetwork, zodanig dat andere organisaties de broncode kunnen overnemen. Ook kan de broncode in de toekomst onderdeel worden van het GeoNetwork product.

Pagina's