PDOK | Nationaal georegister

 • 24 september 2014 |
  Steeds meer dataproviders bieden hun datasets en services aan via een portaal. Het is zelfs zo dat portalen in toenemende mate de énige toegangspoort zijn tot deze gegevens. Het heen en weer sturen van DVD’s heeft haar langste tijd duidelijk gehad. Het digitaal uitwisselen van data vraagt echter wel enige discipline met betrekking tot de beschrijvingen van gegevens: de metadata. En daarmee is het minder goed gesteld, blijkt uit de monitoring op de kwaliteit van metadata in het Nationaal georegister.
 • 17 juli 2014 |
  In november hebben we tijdens de PDOK klantendag wensen rondom het nationaal georegister geïnventariseerd. In een vervolgstap willen wij deze wensen, met name rondom het zoeken in het nationaal georegister en andere punten en ontwikkelingen graag met u nader bespreken. Bent u gebruiker van het Nationaal georegister en wilt u meedenken over de verdere ontwikkeling hiervan?  Meld u dan aan voor deze bijeenkomst op donderdagochtend 4 september in Amersfoort via info@geonovum.nl.
 • 5 juni 2014 |
  Maakt u gebruik van het nationaal georegister? Wij komen graag met u in contact om uw wensen te inventariseren voor een betere aansluiting van het nationaal georegister op uw werkzaamheden. U kunt zich als gebruiker melden via info@geonovum.nl.
 • 5 december 2013 |
  Op 20 november organiseerden PDOK, INSPIRE en BGT een gezamenlijke klantendag. Gebruikers en bronhouders van geo-informatie van de overheid werden deze dag bijgepraat op ontwikkelingen.
 • 12 oktober 2013 |
  De kwaliteit van metadata speelt een grote rol bij het gebruik van het nationaal georegister en andere toepassingen. Is metadata niet op orde dan krijgen de gebruikers niet de gewenste resultaten of hebben zij geen toegang tot de gewenste data of services. Om de kwaliteit van metadata te kunnen toetsen, is in 2012 een monitoringsmethode ontwikkeld. De resultaten van de monitoring worden gerapporteerd aan dataproviders en GI-beraad.

Pagina's