PDOK | Nationaal georegister

 • 10 september 2016 |
  Onder het motto: Haal eruit wat erin zit, organiseerden de geo-basisregistraties, INSPIRE en PDOK op 6 september 2016 het geo-gebruikersfestival. Ruim 300 mensen bezochten deze bijeenkomst. Een groot deel van de presentaties is inmiddels online te bekijken.
 • 18 augustus 2016 |
  Op 6 september vindt het Geo Gebruikersfestival plaats. Deze dag vol presentaties, demonstraties en workshops staat geheel in het teken van het gebruik van overheidsdata en -voorzieningen. Het is een moment waarop overheidsorganisaties elkaar laten zien hoe zij de mogelijkheden benutten. Ook is er aandacht voor het aankaarten van issues en het oplossen daarvan. Onder meer tijdens de verschillende gebruikersoverleggen.
 • 17 augustus 2016 |
  Sinds 16 augustus vindt u bij PDOK de OpenTopo-kaarten van de hulpdiensten Fysieke Veiligheid. OpenTopo is een gedetailleerd topografische weergave van Nederland, opgebouwd uit open databronnen, waaronder de TOP10NL (Basisregistratie Topografie), de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen), de Basisregistratie Kadaster (BRK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), OpenStreetMap (OSM) en de Provinciale Risicokaart.
 • 9 augustus 2016 |
  Sinds 1 juli heeft Geonovum één generieke validator in gebruik waarmee u kunt controleren of data of een service conform de geo-standaarden zijn opgesteld. U laadt uw bestand in de validator en na een paar minuten rapporteert deze in hoeverre het bestand voldoet aan de standaarden en op welke aspecten mogelijk aanpassingen nodig zijn. Voor het gebruik en de implementatie van de geo-standaarden in de praktijk heeft Geonovum conformiteitstoetsen ontwikkeld.
 • 1 juli 2016 |
  Het Kadaster biedt als eerste (overheids)organisatie geo-datasets als 5 sterren linked data aan. Op maandag 27 juni 2016 heeft zij twee linked open datasets gelanceerd. Dit gebeurde tijdens een internationaal symposium van het Platform Linked Data Nederland.

Pagina's