PDOK | Nationaal georegister

 • 30 december 2014 |
  De webservices van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn inmiddels meer dan 1 miljard keer gebruikt. Begin december 2014 werd de grens van 1 miljard gepasseerd. Het gaat om het totale gebruik van alle view- en downloadservices die PDOK aanbiedt. In 2013 werden de webservices in totaal 580 miljoen keer benaderd. Overheidsorganisaties stellen via PDOK steeds meer geo-informatie als open data beschikbaar voor de maatschappij. Ook weten steeds meer afnemers deze actuele, betrouwbare en gratis geodata op PDOK te vinden.
 • 30 december 2014 |
  In opdracht van het GI-beraad en de Regiegroep PDOK heeft Geonovum een verkenning naar ‘PDOK-light’ uitgevoerd. PDOK-light is bedoeld als laagdrempelige, betaalbare oplossing voor het aanbieden van open geodata door alle overheden. PDOK light kan dus ook niet-landsdekkende data bevatten.De verkenning naar PDOK-light is nu online in te zien. Onderdelen PDOK-light PDOK-light zou moeten bestaan uit:
 • 10 december 2014 |
  Jaarlijks legt Geonovum de werkzaamheden voor het komende jaar vast in een uitvoeringsplan. Dit plan is nu voor iedereen te downloaden.
 • 7 december 2014 |
  Niet werkende links. Het ontbreken van gebruiksvoorwaarden. Een contactadres dat niet wordt beheerd... Voor een gebruiker is het frustrerend als hij met deze problemen wordt geconfronteerd. Om de vindbaarheid en het gebruik van datasets en services vanuit het Nationaal georegister te verbeteren, is er een kwaliteitsnorm voor metadata opgesteld. Aan de hand van deze norm monitort Geonovum vier maal per jaar de kwaliteit van metadata in het Nationaal georegister.
 • 3 december 2014 |
  Op woensdag 26 november bezochten ruim 80 mensen de gezamenlijke gebruikersdag PDOK, INSPIRE en BGT. Met presentaties werden de aanwezigen bijgepraat op de laatste ontwikkelingen. Tot slot was er een levendige discussie over thema's als samenhang, kwaliteit en de ontwikkeling van een PDOK light. Een sfeerverslag en alle gegeven presentaties zijn hieronder te downloaden.

Pagina's