Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 14 augustus 2012 |
  Gebruikt u open overheidsdata voor uw werk of in uw vrije tijd? Bent u onderzoeker en werkt u in de sociale of geesteswetenschappen? Of bent u misschien beleidsmaker, journalist of een actieve burger? Vertel ons uw behoeften op het gebied van open data en help daarmee het ENGAGE-project. Als u de enquête invult (het is niet meer mogelijk de enquête in te vullen), ontvangt u van ons de enquêteresultaten en profiteert u van de open data infrastructuur die het ENGAGE-project ontwerpt.
 • 13 augustus 2012 |
  Onlangs is de RO Standaarden wiki gepubliceerd en nu al veelvuldig geraadpleegd. Met deze wiki maken we u wegwijs in RO Standaarden 2012 en maken we de verschillen tussen de RO Standaarden 2008 en 2012 inzichtelijk. Dit als aanvulling op het dossier RO Standaarden via de Geonovum website. We willen de wiki verder ontwikkelen. Daarbij is uw mening van belang: wat wilt u uit de wiki kunnen halen en hoe wilt u ervan gebruik maken? Laat het ons weten door het invullen van een korte enquête!
 • 6 augustus 2012 |
  Het tempo in de digitale ruimtelijke ordening ligt hoog. Werken we nog maar zo’n 3 jaar met de RO Standaarden 2008, de RO Standaarden 2012 staan klaar voor gebruik. Dat het hier niet bij blijft, blijkt wel uit het verhaal van Chris-Jan Manuel van de gemeente Kampen. Van het gebruiksgemak van de digitalisering worden nu de vruchten geplukt. Ook nu er nog volop ontwikkelingen aankomen.
 • 2 augustus 2012 |
  Door de publicatie van de Ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 in de Staatscourant treden de nieuwe RO Standaarden 2012 per 1 oktober in werking. Ter voorbereiding op het gebruik in de praktijk hebben we een wiki samengesteld die de verschillen tussen de RO Standaarden 2008 en 2012 voor planmakers, zoals gemeenten en stedenbouwkundige bureaus, inzichtelijk maakt.
 • 24 juli 2012 |
  Per 1 oktober 2012 treden het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 als onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. Door de publicatie van zowel het Bro als de regeling in de Staatscourant treden de nieuwe RO Standaarden 2012 per 1 oktober in werking.

Pagina's