Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 19 september 2012 |
  Eén van de deelnemers aan de pilot Linked open data is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Joop Vanderheiden en Bart Broex, beide werkzaam bij de RCE, vertellen dat de Rijksdienst al een tijdje experimenteert met linked open data. ‘Het is een praktische manier om een bijdrage te leveren aan een web van verbanden, het semantische web. Informatie die als linked open data wordt gepubliceerd, stimuleert het hergebruik van data, omdat we verwijzingen leggen naar andere kennisbronnen en omdat anderen gemakkelijk naar onze informatie kunnen verwijzen’, aldus Bart Broex.
 • 1 september 2012 |
  Deze zomer is een standaard gepubliceerd die het mogelijk maakt wijzigingen in geografische databestanden eenvoudig digitaal uit te wisselen en te verwerken. De standaard heet GeoStUF IMGeo. GeoStUF is belangrijk in verband met de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en sluit – door gebruik te maken van het Standaard Uitwisselingsformaat (StUF) en Geography Markup Language (GML) – naadloos aan op het stelsel van basisregistraties en de gegevensuitwisseling bij gemeenten.
 • 21 augustus 2012 |
  Het Informatiemodel voor de Digitale Bereikbaarheid (IMDBK) is in 2011 opgesteld en is in beheer bij de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR). Het model beschrijft het berichtenverkeer voor de bereikbaarheid van locaties, gebieden, panden en gebouwen voor de brandweer. In geval van een calamiteit is er gedetailleerde, up-to-date informatie nodig over de bereikbaarheid van een betrokken locatie. Daarom creëert een aantal DBK-servers samen een landsdekkende databank met bereikbaarheidsinformatie.
 • 21 augustus 2012 |
  In het kader van het project Digitale Aspecten Omgevingswet van het Ministerie van IenM is besloten dat Geonovum een Project Start Architectuur (PSA) op gaat stellen. Het doel van dit project is een PSA op te stellen waarmee de ontwikkelingen binnen het stelsel van de landelijke voorziening RO-Online beter gestuurd en afgestemd kunnen worden op ontwikkelingen in het kader van het omgevingsrecht. Hierdoor moet ook de stabiliteit meer gewaarborgd worden dan binnen de huidige omgeving.
 • 21 augustus 2012 |
  Op maandag 3 september is Jantien Stoter, associate professor aan de TU Delft en projectleider van de 3D Pilot NL, de hoofdgast in het programma OBA Live. OBA Live is een radiotalkshow over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Jantien is uitgenodigd om meer te vertellen over ontwikkelingen van digitale geo-informatie en zal met name ingaan op de 3D component. De uitzending met Jantien is te beluisteren op Radio 5 vanaf 19:00 uur. zie ook

Pagina's