Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 25 mei 2012 |
  In 2011 kon u 61 INSPIRE datasets online bekijken. De helft van deze datasets was bovendien te downloaden. Dit blijkt uit de verplichte rapportage aan de Europese Commissie over de voortgang van de implementatie van INSPIRE die onlangs is ingediend.
 • 24 mei 2012 |
  De RO Standaarden 2012 treden niet per 1 juli, maar per 1 oktober 2012 in werking. Reden voor het uitstel met drie maanden is dat het gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening (Bro), waarop de Regeling Standaarden RO 2012 is gebaseerd, na advies van de Raad van State door de Ministerraad moet worden vastgesteld. Vervolgens moet het Besluit nog naar de Tweede Kamer (nahangprocedure) voordat het gewijzigde Besluit in werking kan treden. De inwerkingtredingdatum van 1 juli a.s. is daardoor niet haalbaar.
 • 16 mei 2012 |
  Goede voorbeelden uit de praktijk, dat is wat waar het om draait. Dit stelde David de Jong in het RO weblog van maart. Een voorbeeld hoe kleine gemeenten samenwerken, dat zijn de Kempengemeenten, aldus de laatste bijdrage aan het RO weblog. Dat kleine gemeenten niet altijd de middelen hebben, wil niet zeggen dat op het gebied van de digitale RO niet vooruit kunnen komen. Samenwerking en je stem laten horen bij het gemeentelijk vakberaad zijn mogelijkheden volgens Bas Joosten, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeente Eersel.
 • 14 mei 2012 |
  De EU commissie heeft zojuist de Technical Guidance voor INSPIRE Downloaddienst v3.0 RC vrijgegeven  voor commentaar. U kunt de Technische richtlijn hier downloaden. De Technical Guidance is vrijgegeven als Release Candidate (RC), waarop de lidstaten nog commentaar kunnen aanleveren (voor 18 mei a.s.).
 • 1 mei 2012 |
  2012 is een druk jaar voor de INSPIRE dataproviders. Nadat in 2011 de datasets van de eerste INSPIRE thema's (annex I en II) als viewservices beschikbaar zijn gesteld, moeten deze in 2012 als downloadservice beschikbaar komen. Tegelijkertijd start het traject om voor de volgende reeks INSPIRE thema's (annex III) per thema te bepalen wat de datasets zijn die het best bij de dataspecificaties passen. 

Pagina's