Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 1 september 2009 |
  1 september 2009 treedt de Nederlandse implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie, ofwel de INSPIRE-wet in werking.
 • 3 augustus 2009 |
  Op 15 juli 2009 is een zogenoemde VROM-brede reparatiewet in werking getreden (Stb 2009, 297). Met deze reparatiewet worden onder meer in de Wro en de Woningwet enkele wetstechnische gebreken hersteld. Verder wordt onder meer mogelijk gemaakt dat bij bestaande (oude) bestemmingsplannen aan de actualiseringsverplichting van artikel 3.1 van de Wro kan worden voldaan door een beheersverordening vast te stellen.
 • 18 juni 2009 |
  Op 18 juni 2009 lanceerde Peter Welling, voormalig secretaris generaal van het ministerie van VROM, versie 1.0 van het nationaal georegister. De lancering vond plaats tijdens de wereldconferentie GSDI11 in het WTC in Rotterdam.
 • 19 mei 2009 |
  Nieuwsgierig naar de activiteiten van Geonovum in 2008? In de Terugblik 2008 vertellen de medewerkers van Geonovum aan welke projecten zij hebben gewerkt en wat daarin is bereikt.
 • 3 april 2009 |
  Op donderdag 2 april 2009 is de Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie (INSPIRE) behandeld in een plenair debat in de Tweede Kamer. In dit debat hebben Kamerleden van VVD, CDA, PvdA en SP vragen gesteld over het INSPIRE wetsvoorstel. De vragen hadden betrekking op de door Nederland te leveren inspanningen en kosten, de wijze van invoering van INSPIRE en de meerwaarde van INSPIRE.

Pagina's