Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 28 sep 2017
  Rond IMGeo|BGT zijn er verschillende leveranciersoverleggen. In deze technische overleggen delen leveranciers praktijkervaringen over de toepassing van de standaarden. Geonovum, Kadaster, SVB-BGT en Ministerie van IenM informeren leveranciers in deze overleggen over ontwikkelingen in de standaarden. Op 28 september 2017 is er van 10.00-12.30uur BGT leveranciersoverleg
 • 28 sep 2017
  Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die we in een optimalisatieslag van het IMGeo|BGT model willen oppakken. Op 28 september organiseren wij een pre-consultatiesessie in Utrecht waarin we issues en oplossingsrichtingen graag alvast breder toetsen. Wilt u hierbij zijn? Meld u dan aan.
 • 06 okt 2017
  Hoe zetten we BIM en de open standaarden in bij de digitaliserings- en informatiseringsopgave, die voortvloeit uit de Bouwagenda? Wat zijn de actuele ontwikkelingen rond de open BIM-standaarden? Deze vragen staan centraal tijdens de tweede landelijke Kennisdag van het BIM Loket. Die vindt plaats op vrijdag 6 oktober 2017 in conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Meer informatie en registratie voor deze kennisdag 
 • 25 okt 2017
  CBS, Geonovum en Kadaster werken aan de doorontwikkeling van de Landelijke Monitor Leegstand. De nieuwe versie verschijnt begin 2018. Essentieel voor de doorontwikkeling is dat de gegevens de werkelijkheid goed weergeven. Op 25 oktober gaan wij van 13:30 – 16:30 uur graag met u in gesprek over de plausibiliteitstoetsen op onderscheiden vastgoedsectoren, op de te beschrijven informatiestandaard, en op de dienstverlening rond leegstandscijfers (welke gegevens komen beschikbaar?). Locatie is BCN Utrecht Centraal. 
 • 01 nov 2017
  Op 1 november organiseert het Ministerie van IenM namens alle geo-basisregistraties en voorzieningen weer een Geo Gebruikersfestival. Een dag om bij te praten, nieuwe dingen te leren en uw stem te laten horen over wat beter kan in en tussen de diverse registraties. Aanmelden kan online  

Pagina's