Boek: Linked Data in Beeld

Met dit boekje schetsen we een beeld van de wereld van linked data en de activiteiten van het Platform Linked Data Nederland. Samen met de trekkers van de verschillende werkgroepen binnen het Platform hebben we hun werk gevat in eenvoudige beelden.