Geo-BOR werkafspraak: Uitbreiding domeinwaarden en attributen

Vanuit bronhouders en leveranciers is de behoefte geuit om bij de IMGeo-objecten meer gegevens op te nemen dan nu mogelijk is. Het gaat daarbij om een uitbreiding van domeinwaarden en attributen, welke in het Geo-BOR berichtenverkeer uitgewisseld worden.

Vanuit die signalen is een werkgroep gestart om een mogelijke uitbreiding op IMGeo met domeinwaarden en attributen voor het Geo-BOR berichtenverkeer te inventariseren en uit te werken. Het resultaat is deze werkafspraak waarin de mogelijkheden en richtlijnen voor het opnemen van eigen domeinwaarden en attributen in de StUF-Geo IMGeo berichten zijn beschreven.

In versie 1.3 van de StUF-Geo IMGeo berichtenstandaard is het opnemen van aanvullende elementen geïmplementeerd. Binnen dit berichtschema is tevens het aanbevolen uitbreidingschema opgenomen (in de map geobor).

Een toelichting en template voor het maken van eigen domeinwaardenlijsten is opvraagbaar via de helpdesk.