Handleiding: licentiegenerator Geogedeeld

Het raamwerk Geo Gedeeld gaat uit van een aantal gestandaardiseerde gebruiksvoorwaarden. Elke gebruiksvoorwaarde heeft een eigen icoon, een lekentekst en een juridisch bindende tekst. De data-eigenaar (licentiegever) bepaalt welke van deze gebruiksvoorwaarden van toepassing is/zijn voor zijn/haar geografische data of diensten. Deze selectie van één of meerdere gebruiksvoorwaarden leidt tot een licentie. Een Geo Gedeeld licentie bestaat uit één of meer van de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze handleiding beschrijft de Geogedeeld licentiegenerator.