Nota: Omschrijving INSPIRE thema's

Om een beeld te krijgen van het type gegevens dat onder de verschillende INSPIRE thema's is te vinden, zijn de thema's voorzien van een korte definitie.