Voorbeeldbestand: was-wordt voorbeeldbestand Maastricht

Het WAS/WORDT voorbeeldbestand van Maastricht bevat opvolgende mutaties van enkele objecten van twee bronhouders: EZ en Gemeente Maastricht. De mutaties zijn zowel geometrisch rakend aan de bronhouders, als op attributen. Dit bestand is bewerkt om een 100% technisch valide voorbeeldbestand te krijgen om de GeoICT-systemen van de verschillende BGT-schakels te testen. De inhoud van dit bestand kan dus afwijken van de werkelijkheid.