Werkafspraak: StUF-Geo IMGeo berichtenschema v1.2

Om het mutatieproces in het BGT berichtenverkeer te vereenvoudigen zijn er wijzigingen doorgevoerd in de StUF-Geo IMGeo berichtenschema’s (XSD’s) en webservice interfaces (WSDL’s). Het resultaat is een StUF-Geo IMGeo berichtenstandaard welke gepubliceerd is als versie 1.2.

Omdat de doorgevoerde wijzigingen van dien aard waren dat de versie niet backward-compatible is, was een namespace wijziging van de berichtschema’s noodzakelijk. Om de impact in de BGT keten zo klein mogelijk te houden wordt in deze werkafspraak vastgelegd dat de XSD’s van de StUF-Geo IMGeo berichtenstandaard versie 1.2 maar voor een enkel berichtsoort, de vooraankondiging, wordt gebruikt . Voor de overige berichten geldt in ieder geval tot 2016 de StUF-Geo IMGeo berichtenstandaard versie 1.1.1.