Productbeschrijving 3D basisvoorziening

Deze productbeschrijving beschrijft de inhoud van het 3D Basisbestand, de voorwaarden waaronder het tot stand is gekomen, inclusief aspecten zoals kwaliteit en actualiteit, en het uitwisselingsformaat. Deze productbeschrijving is geen standaard, maar mag wel als eerste input voor een toekomstige 3D standaard worden beschouwd.

Meer informatie over Productbeschrijving 3D basisvoorziening

Het Kadaster heeft een 3D basisvoorziening ingericht om, vooruitlopend op een 3D BAG/BGT in de (verre) toekomst, actuele 3D gegevens voor heel Nederland beschikbaar te stellen. De 3D basisgegevens in deze voorziening zijn gereconstrueerd op basis van BGT en BAG. Dit gebeurt volledig automatisch. De 3D gegevens worden landsdekkend, dat wil zeggen voor heel Nederland, gereconstrueerd en beschikbaar gesteld in de open standaard CityJSON via het overheidsplatform voor open geoinformatie, PDOK. De 3D basisvoorziening die in de zomer van 2020 beschikbaar is gekomen, is gebaseerd op zowel puntenwolken gegenereerd uit luchtfoto’s (ingewonnen in 2018) als Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) versie 3 (ingewonnen tussen 2014 en 2019). De 3D basisvoorziening zorgt ook voor beheer en periodieke updates van de 3D gegevens, en sluit daarbij aan op andere informatie-initiatieven zoals Doorontwikkeling in Samenhang (DiSGeo) en de daarbij behorende samenhangende objectenregistratie (SOR).

Dit document beschrijft een eerste versie van het 3D Basisbestand Volledig. Kadaster is benieuwd naar de gebruikerservaringen en de mogelijke onvolkomenheden om het bestand te verbeteren.