Geo-BAG berichtenverkeer 1.0.2

Deze standaard beschrijft de uitwisseling van BGT|IMGeo gegevens tussen een Geo en BAG-afdeling in een organisatie (gemeente). Dit document beschrijft het Geo-BAG berichtenverkeer en de StUF-Geo BAG berichten in dit berichtenverkeer. Zie ook de praktijkrichtlijn n:m berichtenverkeer Geo - BAG applicaties.

Meer informatie over Geo-BAG berichtenverkeer 1.0.2

Op dit document is de technische implementatie in de vorm van berichtenschema’s (XSD’s) en servicebeschrijvingen (WSDL’s) gebaseerd (zie bijagen). De inhoud van de berichten wordt bepaald door de BAG berichtencatalogus en RSGB, en is in technische zin gebaseerd op StUF-BG.

Praktijkrichtlijn n:m berichtenverkeer

Als binnen het Geo-BAG berichtenverkeer sprake is van een of meer Geo-applicaties die berichten uitwisselen met meerdere BAG applicaties, gelden er aanvullende afspraken op het berichtenverkeer. In deze praktijkrichtlijn zijn die afspraken vastgelegd.

Naar de praktijkrichtlijn