Praktijkrichtlijn Uitwisseling IMBOR-classificatie in het Geo-BOR berichtenverkeer

In IMGeo 2.1.1 ontbreken bepaalde subclassificaties van objecten die wel in IMBOR voorkomen. Om IMBOR-classificaties tussen Geo- en BOR-afdeling te kunnen uitwisselen via StUF-Geo BOR berichtenverkeer, kan je de werkafspraak ‘Uitbreiding domeinwaarden en attributen’ toepassen.

Meer informatie over Praktijkrichtlijn Uitwisseling IMBOR-classificatie in het Geo-BOR berichtenverkeer

Deze werkafspraak beschrijft hoe met het mechanisme van StUF:aanvullendeElementen extra attributen en domeinwaarden aan IMGeo-objecten kunnen worden toegevoegd in de uitwisseling. Bijvoorbeeld bij een Wegdeel kan naast de IMGeo-classificaties ‘gesloten verharding’ en ‘asfalt’ het soort asfalt (bijv. ZOAB) of datum van laatste onderhoud uit de BOR-registratie worden opgenomen. Of bij een VegetatieObject van het type ‘boom’ kan het soort boom (bijv. ‘beuk’) of het plantjaar worden opgenomen.