Handreiking gebruik coördinaatreferentiesystemen (CRS)

De handreiking Gebruik coördinaatreferentiesystemen bij uitwisseling en visualisatie van geo-informatie bundelt adviezen over geodetisch correct gebruik van CRS-en afkomstig van de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI) en past deze toe op de Geonovum-onderwerpen rond uitwisseling van geodata. Ook geeft de handreiking voorbeelden van implementaties.

Meer informatie over Handreiking gebruik coördinaatreferentiesystemen (CRS)

Aandacht voor het juiste gebruik van coördinaatreferentiesystemen (CRS) is er traditioneel voornamelijk bij de inwinning van geodata. De laatste jaren zien we dit veranderen. Onder meer door toenemend gebruik van ruimtelijke data in laagdrempelige webtoepassingen. Denk aan populaire webtools als Mapbox, Leaflet en Google Maps en de aandacht daarvoor in o.a. de Spatial Data on the Web Best Practices. Ook de toenemende integratie van data over grenzen van domeinen, over grenzen van land/zee en over landsgrenzen draagt hier aan bij. Bijvoorbeeld in integrale voorzieningen als het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het beheer van deze handreiking Gebruik coördinaatreferentiesystemen ligt in de gezamenlijke handen van Geonovum en de NSGI.