Bestuurlijke Gebieden

Gegevens over bestuurlijke gebieden zijn in verschillende Basisregistraties opgenomen. Elke Basisregistratie doet dat op zijn eigen manier: met eigen identificaties en eigenschappen. Om te zorgen voor meer consistentie en samenhang in gegevens over bestuurlijke gebieden, werken het ministerie van BZK, Kadaster en Geonovum in 2022 aan een integraal model voor Bestuurlijke Gebieden. 

Bestuurlijke gebieden zijn die gebieden waarbinnen het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden zoals veiligheidsregio’s bestuurlijke verantwoordelijkheid uitoefenen. Ook de grenzen op zee die de maritieme zones ruimtelijk afbakenen beschouwen wij als onderdeel van de bestuurlijke gebieden. Hieronder vallen de territoriale zee, de aansluitende en economische zone en het continentaal plat.

Model voor Bestuurlijke Gebieden

Het ministerie van BZK, Kadaster en Geonovum werken in 2022 samen aan het modelleren van Bestuurlijke Gebieden zodat gegevens over bestuurlijke gebieden consistent worden. Als vertrekpunt voor het modelleerwerk hanteren wij de wensen en eisen in het DiS-Geo scopedocument (werkversie) voor bestuurlijke gebieden.

De werkversie van het Informatiemodel samenhangende objectenregistratie van DiSGeo is volop in ontwikkeling. Regelmatig verschijnt er een update van de versie. De actuele werkversie is online te bekijken.

Wil je volgen waaraan wij nu werken?

In onze openbare backlog zie je welke issues zijn gemeld en wat de status daarvan is. Eens in de vier weken, op dinsdagmiddag, organiseren we een review van de doorlopen sprints. Alle documentatie en opnames van de sprintsessies zijn hieronder te bekijken.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.