Gebruiksvoorwaarden

Wie geo-informatie van een ander gebruikt, moet weten of daar voorwaarden aan verbonden zijn. De overheid kent een beperkt aantal gebruiksvoorwaarden voor geo-informatie.

De Nederlandse overheid streeft ernaar overheidsinformatie zoveel mogelijk zonder gebruiksvoorwaarden beschikbaar te stellen. Dat geldt ook voor geo-informatie.

In het Geo-Informatie-beraad (GI-beraad) is afgesproken dat iedere overheidsorganisatie die geo-informatie heeft, gebruik maakt van de Publieke Domein Mark of de Creative Commons Zero verklaring. Is dat niet mogelijk, dan hanteer je de Geo Gedeeld voorwaarden. Andere voorwaarden mogen niet meer worden toegepast. Dit “Creative Commons, tenzij” beleid is in 2014 vastgesteld.

Voorkeur: Creative Commons of Publiek Domein

Met zowel de Publiek Domein Mark als de Creative Commons Zero Verklaring (CC0) zijn gegevens door iedereen voor ieder doeleind te gebruiken. Het verschil is dat op gegevens met een Creative Commons Zero Verklaring een auteurs-, databanken en/of andere rechten van kracht zijn. Met de CC0-verklaring wordt afstand gedaan van deze rechten. Op gegevens met een Publiek Domein Mark zijn geen rechten van toepassing. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hanteert zelf Creative Commons ZERO als de voorkeurslicentie voor data van haar ministerie.

Alternatief: Geo Gedeeld

In sommige gevallen is het toch noodzakelijk om gebruiksvoorwaarden te handhaven, bijvoorbeeld door wetgeving. In die gevallen biedt Geo Gedeeld uitkomst. Geo Gedeeld is een hulpmiddel om gebruiksvoorwaarden voor geo-informatie op een eenvoudige, heldere en gestandaardiseerde manier kenbaar te maken. Het is ontstaan uit de behoefte van de overheid om de bestaande gebruiksvoorwaarden voor geo-informatie te stroomlijnen.  Een Geo Gedeeld licentie bestaat uit één of meer gebruiksvoorwaarden. Deze handleiding beschrijft de werking van de online licentiemaker.