Webcartografie Handreiking

De handreiking webcartografie biedt handvaten aan cartografen, webapplicatie-ontwerpers en -ontwikkelaars, die tot nu toe niet met cartografie in aanraking zijn gekomen en service providers om op een cartografisch verantwoorde manier kaarten te maken voor publicatie op het Web. De cartografie is een vakgebied waar "regels" gelden waar een gevisualiseerde kaart aan dient te voldoen. In deze handreiking zijn de cartografische regels toegepast voor het Web.

Meer informatie over Webcartografie Handreiking

De handreiking webcartografie helpt de makers van websites om bij het publiceren van online kaarten (applicaties) rekening te houden met de specifieke eigenschappen van het web als publicatiemedium, zoals download snelheid, beeldschermresoluties, in gebruik zijnde webbrowsers, formaten voor afbeeldingen, standaarden, en het toepassen van webrichtlijnen. De handreiking gaat daarnaast in op de regels van de cartografie en hoe die toe te passen zijn in het medium internet. Hoe kun je op het web kleuren, verschillende soorten symbolen en bijvoorbeeld arcering gebruiken om informatie in kaartvorm te communiceren aan de gebruiker? Wat is de beste plaatsing en opmaak voor teksten op online kaarten?

Template visualisatieregels

De template voor visualisatieregels biedt een op SLD/SE gebaseerd format om visualisatieregels vast te leggen. Geonovum had al een methodiek voor het modelleren van informatie; het informatiemodel. De klassen, eigenschappen, relaties en definities worden gepubliceerd in een uit het informatiemodel gegenereerd document, de ‘data product specificatie’. Dit document volgt het template dat INSPIRE gebruikt. Eén hoofdstuk daarin is gewijd aan de visualisatie van de in het model gedefinieerde geo-objecten. Een prettig format voor het vastleggen van deze visualisatieregels biedt INSPIRE echter niet. Daarom heeft Geonovum hiervoor een template ontwikkeld. De template heeft de vorm gekregen van een spreadsheet, dat begint met een uitleg, gevolgd door aparte bladen voor de visualisatieregels voor vlakobjecten, lijnobjecten, puntobjecten en teksten.

Totstandkoming

De handreiking Webcartografie is tot stand gekomen in de werkgroep Visualisatie, een initiatief van Geonovum in 2010. De werkgroep telde meer dan twintig leden uit het bedrijfsleven, de wetenschap en publieke sector. Samen hebben zij de handreiking opgesteld. Na een openbare consultatieronde is de definitieve versie van de handreiking gepubliceerd.