Informatiemodel Geluid

In Nederland staan we voor de uitdaging om een goede balans te behouden in ruimte voor wonen, werken en recreëren. Bij de inrichting van Nederland is de productie en belasting van geluid een belangrijk onderwerp. Via de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) gaan rijk, provincies, gemeenten en waterschappen geluidgegevens delen. Het Informatiemodel Geluid beschrijft hoe je deze gegevens moet structureren om dit mogelijk te maken.

Meer informatie over Informatiemodel Geluid

De geluidinformatie die het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan leveren aan de CVGG is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen.

In het IMGeluid staan afspraken over de aanlevering van gegevens over:

  • Geluidproductieplafonds, (wegverkeer, spoor en industrieterreinen);
  • Basisgeluidemissies (wegverkeer, lokaal spoor);
  • Windturbines (contouren en/of brongegevens);
  • Luchthavens (contouren);

Van dit model zijn ook technische bestanden beschikbaar. Deze vind je in het  technisch register.

Zie voor meer algemene informatie over het Informatiemodel Geluid het dossier IM Geluid op deze website