Informatiemodel AERIUS (IMAER) - milieuberekeningen

IMAER is het informatiemodel van AERIUS: een rekeninstrument ontwikkeld door de Nederlandse overheid voor ondersteuning van milieuberekeningen in het domein van de fysieke leefomgeving. Momenteel ondersteunt AERIUS al de vergunningverlening en ruimtelijke planvorming rond Natura 2000-gebieden en monitoring van de PAS. IMAER bevat een schematische weergave van de afspraken over begrippen en definities van data die worden gebruikt bij milieuberekeningen over de fysieke leefomgeving. Het informatiemodel is technisch uitgewerkt in GML, het bestandsformaat waar AERIUS mee werkt.