Consultatie IMGeluid

Van 2 juni tot en met 3 juli 2020 ligt het Informatiemodel Geluid in consultatie. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht geluidgegevens via de Centrale Voorziening Geluidgegevens te delen. Verzamel, gebruik of verwerk jij geluidsgegevens? Lees dan de modeldocumentatie om te zien wat het informatiemodel voor jou betekent.

Waarom een informatiemodel?

In Nederland staan we voor de uitdaging om een goede balans te behouden in ruimte voor wonen, werken en recreëren. Een belangrijk thema in de leefomgeving is geluid. Bij de inrichting van Nederland wordt daarom rekening gehouden met de productie en belasting van geluid.

Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG)

De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) wordt het digitale systeem voor het uitwisselen van geluidgegevens. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht geluidgegevens via deze voorziening te delen. De voorziening zorgt er straks voor dat deze gegevens eenvoudig vindbaar, inzichtelijk en beschikbaar zijn. De focus ligt daarbij op het ondersteunen van akoestisch onderzoek. Naar verwachting komen delen van de CVGG in de toekomst ook in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zie ook de website van RIVM over het CVGG

Informatiemodel Geluid

De geluidinformatie die het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan leveren aan de CVGG is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen.

industrie spoor wegen

Consultatiedocumentatie

In het Informatiemodel Geluid vind je afspraken over de structuur van gegevens als:

  • Geluidproductieplafonds, (wegen, spoor en industrieterreinen);
  • Basisgeluidemissies (wegen, lokaal spoor);
  • Windturbines (geluidbrongegevens);
  • Luchthavens en schiet- en springterreinen (contouren);

De informatie is opgedeeld in een algemene introductie en hoofdstukken per aandachtsgebied. Er zijn ook instructievideo's beschikbaar waarin we je door de documentatie heen leiden.
De presentaties die zijn gegeven tijdens de consultatiesessie kan je hieronder ook nog een keer bekijken.

Bekijk de documentatie

screenshot van de IMGeluid documentatie

Bekijk Consultatieversie Informatiemodel Geluid

Instructie video's

Wil je meer weten over hoe je het Informatiemodel leest en gebruikt? Per onderwerp zijn er filmpjes beschikbaar waarin we je meenemen door het model.

1.1 In deze eerste video bespreken we de inhoudsopgave van de documentatie

1.2 Een introductie op wat een informatiemodel is en de rol van het metamodel informatiemodellering

1.3 In deze video lichten we toe hoe je de diagrammen in het informatiemodel gebruikt.

1.4 In deze video gaan we in op het Basismodel IMGeluid.

2.1 In deze video gaan we in op Geluidproductieplafonds (GPP)

2.2 In deze video lichten we het model toe voor Geluidproductieplafonds (GPP) Industrie.

2.3 In deze video gaan we dieper in op Geluidsproductieplafonds (GPP) voor het spoor.

2.4 In deze video gaan we dieper in op Geluidsproductieplafonds voor de weg.

3.1 In deze video gaan wij in op de Basisgeluidemissies.

4.1 In deze video gaan we in op geluidscontouren voor overige objecten als bijvoorbeeld windturbines, luchthavens en schiet- en springterreinen in het Informatiemodel.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.