Consultatie Informatiemodel Kabels en Leidingen

Van 13 juli tot en met 21 augustus ligt het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) 2.0 in consultatie. In IMKL 2.0 is vastgelegd hoe nu ook data voor de Europese richtlijn kostenreductie breedbandinternet worden meegenomen in de KLIC-voorziening. Wij nodigen beheerders en gebruikers van gegevens over kabels en leidingen uit om het nieuwe informatiemodel te beoordelen.

Graafwerkzaamheden en de KLIC-voorziening

Om gevaarlijke situaties en economische schade te voorkomen door beschadiging van ondergrondse water-, elektriciteit-, gas-, warmte- en telecomleidingen, ben je verplicht om voor de start van graafwerkzaamheden informatie op te vragen over de ligging van kabels en leidingen. Dit gaat via een KLIC-melding bij het Kadaster. Na een melding ontvang je informatie over de ligging van de kabels en leidingen in het aangevraagde gebied. Deze is op een kaart weer te geven.

Het Kadaster beheert de landelijke KLIC-voorziening waarin de ligging van kabels en leidingen is geregistreerd en kan worden bekeken. Zij doet dit in het kader van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON).

kabels en leidingen

Update informatiestandaarden

Over de manier waarop informatie in de KLIC-registratie worden vastgelegd en gepresenteerd zijn afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL). Het huidige IMKL 1.2 krijgt in 2020 een update naar versie IMKL 2.0. In IMKL 2.0 zijn ook de afspraken vastgelegd die nodig zijn om data voor de Europese richtlijn kostenreductie breedbandinternet in de KLIC-voorziening mee te nemen. De aanpassingen aan de standaard zijn voorbereid door de Technische Commissie Standaarden KLIC (TCS) waarin vertegenwoordigers zitten van afnemers (namens grondroerders), bronhouders (namens netbeheerders), gemeenten, Agentschap Telecom, Geonovum, Kadaster.

Consultatie

Voordat het IMKL 2.0 wordt vastgesteld, leggen we de standaarden in een openbare consultatie voor aan het werkveld. Van 13 juli tot en met 21 augustus 2020 kan het werkveld aangeven of de standaard goed werkbaar is en nog verbeterpunten doorgeven. We streven naar publicatie van de definitieve versie van de standaard in oktober 2020.

De consultatie IMKL 2.0 omvat de volgende documenten:

  • IMKL Modeldocument: Informatiemodel en beschrijving
  • PMKL Presentatiemodel: Visualisatie dmv SLD en symbologie
  • BMKL Berichtenmodel Kabels en Leidingen
  • Objectcatalogus: Alle termen en definities
  • Excel bestand met alle extra modelregels als toelichting op het model
  • Waardelijsten: excel bestand met waardelijsten
  • XML schema implementatie

Download het pakket IMKL 2.0 documenten

Opmerkingen en verbeterpunten kan je invoeren in het consultatieformulier en opsturen naar geostandaarden@geonovum.nl onder vermelding van onderwerp Consultatie IMKL 2.0

Download het consultatieformulier
.zip file met het reactieformulier in Excel en OpenDocument