Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 geografie - voorlaatste versie

Welke geo-informatie is beschikbaar? Waar is die te vinden en hoe actueel of betrouwbaar is deze informatie? Metadata wijst de weg in onze informatiehuishouding. Het Nederlandse metadataprofiel voor geografie beschrijft hoe je de metadata van geo-datasets opstelt.

Meer informatie over Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 geografie - voorlaatste versie

De actuele versie van dit metadataprofiel is versie 2.0.0 van november 2017. In de 2.0.0 versie zijn de laatste wijzigingen meegenomen die de Europese INSPIRE richtlijn vereist.

Versie 1.3.1 van het Nederlands metadataprofiel voor geografie wordt ondersteund tot 19 december 2019.