Nederlands metadataprofiel op ISO 19119 services - voorlaatste versie

Deze standaard richt zich op het beschrijven van services op ruimtelijke datasets en dataset series. Het bevat de semantische beschrijving van verplichte metadata elementen van een service op een dataset of dataset serie. Dit metadata profiel beschrijft ook de encoding van de metadata van een service zodat de uitwisseling tussen machines of mens en machine kan plaats vinden.
Wanneer je dit profiel toepast op INSPIRE services, voldoe je gelijk ook aan de INSPIRE verplichtingen voor metadata.

Meer informatie over Nederlands metadataprofiel op ISO 19119 services - voorlaatste versie

Dit metadata profiel richt zich vooral op software ontwikkelaars en metadata experts. Het bevat de semantische beschrijving van de verplichte en conditionele metadata elementen van een service. Het document bevat de verplichte en optionele elementen van de standaard, xsd shema's en een beschrijving van gehanteerde termen en definities.

Versie 2.0 van de metadatastandaard faseert uit. De actuele standaard per 1 september 2020 is versie 2.1.0.

Validator

Voor het toetsen van metadata zijn er validators beschikbaar. Deze validators controleren de correcte toepassing van het Nederlands metadata  profiel voor datasets of voor services. Voor metadata van datasets of services die voor INSPIRE zijn aangemerkt, gelden er specifiekere vereisten. Gebruik daarvoor de validator met de toevoeging “plus INSPIRE”.