Nederlands metadataprofiel op ISO 19119 services - voorlaatste versie

Deze standaard richt zich op het beschrijven van services op ruimtelijke datasets en dataset series.

Meer informatie over Nederlands metadataprofiel op ISO 19119 services - voorlaatste versie

De actuele versie van het Nederlands metadataprofiel voor services is versie 2.0.0. De versie die je hier vindt (versie 1.2.1) faseert uit. Vanaf 19 december 2019 bieden wij geen ondersteuning meer op profielversie 1.2.1