Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten - A

Op deze pagina vind je de documenten van het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (afgekort TPOD).  TPOD is een toepassingsprofiel op STOP: de Standaard Officiële Publicaties. TPOD is de specificatie van STOP voor het domein van de Omgevingswet.

Release A is opgevolgd door release A'.

Release A

Release A is de versie van de samenwerkende landelijke voorzieningen DSO-LV en LVBB die de functionaliteit biedt die minimaal nodig is bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Onderdelen van de standaard

Het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten dat is uitgebracht voor Release A bestaat uit de volgende onderdelen

Onderdeel Versie
IMOW: Document 1.0.4
IMOW: Schema's [.zip] 1.0.4
TPOD AMvB en MR 1.0.1
TPOD omgevingsplan 1.0.1
TPOD omgevingsverordening 1.0.1
TPOD waterschapsverordening 1.0.1
TPOD projectbesluit 1.0.1
TPOD omgevingsvisie 1.0.1
TPOD instructie 1.0.0
TPOD reactieve interventie 1.0.0
TPOD voorbereidingsbesluit 1.0.0
TPOD programma 1.0.1
TPOD Natura 2000-besluiten 1.0.0
TPOD kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit 1.0.0
Symbolenbibliotheek STOP-TPOD [.zip] 1.1.0
Waardelijsten IMOW 1.0.10

 

Deze onderdelen bevatten voorschriften over omgevingsdocumenten voor aanleverende en ontvangende partijen. Het zijn de geldende versies; ze zijn gebaseerd op STOP versie 1.0.4.

Service-producten

Deze producten bieden aanleverende en ontvangende partijen ondersteuning bij het opstellen en aanleveren van omgevingsdocumenten. Bij het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten horen de volgende service-producten:

Onderdeel Versie
CIMOW 1.0.6
Presentatiemodel 1.0.1
Samenhang omgevingsdocumenten   
Validatiematrix: Validatieregels 1.2
Validatiematrix:  Toelichting 1.2
Voorbeeldbestanden                                                                                                  
Waardelijsten IMOW  [service als zip-bestand] 1.0.10
Wegwijzer  

 

 

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.