Standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten

Om snel na te kunnen gaan waar welke omgevingsregels gelden, stellen de bevoegde gezagen onder de Omgevingswet hun documentatie digitaal beschikbaar, voorzien van locatie-informatie. Om de informatie van alle verschillende bevoegde gezagen eenduidig beschikbaar en toegankelijk te maken, worden er standaarden ontwikkeld. Van 28 januari tot 22 maart 2019 ligt versie 0.97 van de STOP/TPOD in consultatie. KOOP en Geonovum voeren gezamenlijk het voorlopig beheer over versie 0.97 van deze standaarden voor de Omgevingswet.

Meer informatie over Standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten

Vanaf 1 januari 2019 voeren KOOP en Geonovum het voorlopige beheer op de standaard versie 0.97 (met uitzondering van de toepassingsprofielen projectbesluit en omgevingsvisie) uit. Bij beide organisaties is hiervoor een helpdesk ingericht.

Geonovum beantwoordt vragen over inhoudelijke en domein-specifieke aspecten van de tpod’s via omgevingswet@geonovum.nl.
KOOP beantwoordt vragen over de generieke STOP standaard via stopstandaard@koop.overheid.nl.
Voor de Omgevingswet is de helpdeskfunctie voor inhoudelijke uitleg van wet-en regelgeving en voor gebruikerstoepassingen DSO-LV ondergebracht bij het Informatiepunt Omgevingswet.

Wensen en eisen over de STOP/TPOD standaard worden in de fase van het voorlopig beheer opgepakt door het ontwikkelproject PR04.

Van 28 januari tot 22 maart 2019 ligt versie 0.97 van de STOP/TPOD in consultatie.
Via de oranje button rechtsboven deze pagina, kan je de 0.97 versie van de standaarden downloaden.