TPOD Conformiteit en validatie

Conformiteitsregels zijn juridisch/praktisch van aard. Ze kunnen voortkomen uit eisen die wet-en regelgeving stelt. Ze kunnen afspraken vastleggen die binnen en tussen de regelgevers gemaakt zijn hoe een en ander moet worden gespecificeerd. Ze kunnen ook voortkomen uit functionele of technische eisen die de LVBB of DSO-LV stelt