Praktijkrichtlijn Algemene Maatregel van Bestuur (PRAMvB2012)

De Praktijkrichtlijn Algemene Maatregel van Bestuur (PRAMvB2012) is een toelichting op het Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO2012) voor de ruimtelijke instrumenten amvb en de ministeriële regeling. Op basis van deze praktijkrichtlijn kan te allen tijde vanuit de gegevensset de inhoud van de oorspronkelijke algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling worden geraadpleegd.