Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen (PRBP2012)

Deze praktijkrichtlijn is een toelichting op het Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO2012) en de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2012) voor het bestemmingsplan, inpassingsplan (voor provincie en Rijk) en Rijksbestemmingsplan. De praktijkrichtlijn gaat onder meer in op de objecten en de bijbehorende attributen die in de standaard staan. Deze praktijkrichtlijn gaat ook nader in op gedeeltelijke herzieningen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen, parapluplannen.