Praktijkrichtlijn Gebiedsgerichte Besluiten (PRGB2012)

De Praktijkrichtlijn Gebiedsgerichte Besluiten is een toelichting op het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2012). Uitgangspunt voor deze praktijkrichtlijn zijn alle gegevens die in de vorm van een gebiedsgericht besluit worden vastgesteld. Op basis van deze praktijkrichtlijn kan vanuit de gegevensset de inhoud van het oorspronkelijke gebiedsgerichte besluit worden geraadpleegd. De PRGB2012 is van toepassing op de instrumenten: aanwijzingsbesluit (proactieve aanwijzing),  beheersverordening, exploitatieplan, gerechtelijke uitspraak, omgevingsvergunning, (voormalig Wro projectbesluit), reactieve aanwijzing, voorbereidingsbesluit.