Praktijkrichtlijn Structuurvisies (PRSV2012)

De Praktijkrichtlijn Structuurvisies is een toelichting op het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening voor wat betreft gemeentelijke, provinciale en rijks structuurvisies.

Meer informatie over Praktijkrichtlijn Structuurvisies (PRSV2012)

In oktober 2018 is de praktijkrichtlijn gewijzigd. Raadpleeg de wijzigingen.