Nederlands profiel WMS op ISO 19128 versie 1.1

Nederlands profiel versie 1.1 voor ISO 19128 versie 1.3 voor WMS. Deze versie is op 1 mei 2015 ingegaan.

Meer informatie over Nederlands profiel WMS op ISO 19128 versie 1.1

Omdat er een aantal vrijheidsgraden zijn in de internationale WMS standaard, is dit Nederlands profiel voor WMS ontwikkeld. Hierin zijn zaken beschreven als: het bestandsformaat (in ieder geval PNG) en het coördinaatstelsel.

De WMS-standaard definieert de volgende handelingen:

  • De GetCapabilities-operatie bevraagt de mogelijkheden van de WMS service. Het antwoord wordt als een XML bericht verstuurd. Dit antwoord bevat bijvoorbeeld het gehanteerde coördinatensysteem en de aanwezige kaartlagen (layers) van de aangeboden WMS.
  • Het oproepen van de kaart werkt door een GetMap-actie. Parameters zijn onder andere beeldgrootte, rasterformaat, coördinatensysteem en kaartlagen (layers).
  • De optionele GetFeatureInfo zorgt ervoor dat attribuutinformatie van een geo-object (feature) is op te vragen. Hoewel WMS-GetMap een rasterbeeld oplevert, kunnen de individuele eigenschappen van een object in de rasterkaart wel worden opgevraagd.

Het Nederlandse profiel is afgestemd op de eisen in de INSPIRE specificaties voor View Services. Wanneer je het Nederlandse WMS profiel toepast, voldoe je dus ook aan de INSPIRE eisen voor View Services. Op de Geonovum wiki 'Aan de slag met INSPIRE' vind je meer informatie over het maken van INSPIRE View Services.

Validatie

Zie de toolkit voor Validators en testprotocollen

Pas toe of leg uit

Het Nederlands profiel voor Web Feature Services staat op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie. Dat betekent dat overheidsorganisaties deze standaarden moeten uitvragen bij aanschaf van ICT-producten of ICT-diensten van € 50.000 of meer.