Informele internetconsultatie IMGeo ronde 1 nu open

Met een reeks informele internetconsultaties, willen we vroegtijdig uw mening peilen over de wijzigingsvoorstellen voor IMGeo. Elke ronde staan de wijzigingsvoorstellen van een aantal verbetersuggesties centraal. Van alle wijzigingsvoorstellen vragen wij u om aan te geven wat u van het voorstel vindt, of u de oplossing kunt toepassen en/of bouwen en wat de verwachte impact is van het wijzigingsvoorstel.

De informele internetconsultatie is een voorbereiding op de formele 'papieren' consultatie. De resultaten worden meegenomen in de definitieve uitwerking van het wijzigingsvoorstel voor IMGeo. 

In de eerste ronde van de informele internetconsultatie leggen we de volgende drie wijzigingsvoorstellen voor IMGeo aan u voor:

  1. Opnemen overbouw en onderbouw bij panden in de BGT
  2. Inrichtende vlakken op relatieve hoogte 0 worden opdelend
  3. Het opnemen van afbakeningscriteria voor bos

U kunt de enquêtes voor bovenstaande wijzigingsvoorstellen invullen tot en met vrijdag 2 februari 2018. Mocht u vragen hebben of problemen ervaren bij het invullen, neem dan contact op met de IMGeo helpdesk

Meer informatie over de optimalisatie van IMGeo is te vinden op de website van Geonovum of via de IMGeo2018 Github.