Standaarden en meer in 2018

In het uitvoeringsplan beschrijven wij jaarlijks de activiteiten die we het komende jaar oppakken en de resultaten die we daarmee willen boeken. Het uitvoeringsplan van 2018 is nu voor iedereen in te zien op deze website.

Wat gaan we doen in 2018?

Allereerst natuurlijk werken aan standaarden. Naast het beheer van de generieke, infrastructurele geo-standaarden, gaat er in 2018 veel aandacht naar de Basisregistraties en de Standaarden voor de Omgevingswet. Voor de BGT staat een optimaliseringsslag in de planning die hergebruik van deze Basisregistratie in diverse sectoren gemakkelijker maakt. Ook werken we door aan de standaarden voor de Basisregistratie Ondergrond. Voor de Omgevingswet gaan diverse standaarden in 2018 in consultatie, zodat begin 2019 versie 1.0 van deze standaarden gereed zijn.

Daarnaast werken we mee aan een gedeelde informatievoorziening met kennis en advies in het samenwerkingsverband Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), Ruimtelijkeplannen.nl en een landelijke informatievoorziening vastgoedgebruik. En uiteraard werken we door aan de invoering van de INSPIRE richtlijn in Nederland die ervoor zorgt dat Europese lidstaten zonder drempels informatie over de leefomgeving kunnen uitwisselen. 

Nieuw in 2018 is het Kennisplatform API's. Om informatie toegankelijker te maken voor hergebruik, zijn in de wereld van het web API's gangbaar. In dit nieuwe kennisplatform willen we kennis en ervaring delen en tot een bepaalde standaard komen voor API's op overheidsplatforms. 

Meer weten over de activiteiten? Download dan het Geonovum Uitvoeringsplan 2018.