Transparantie in het beheer van de geo-standaarden

In Nederland ontwikkelt en beheert Geonovum de basis geo-standaarden. Mensen die in de praktijk gebruik maken van deze standaarden, hebben vragen over de toepassing ervan, willen weten welke ontwikkelingen er spelen en hebben mogelijk suggesties voor aanpassingen van deze standaarden. In het document ‘beheer geo-standaarden’ worden de verschillende beheeraspecten beschreven zoals implementatieondersteuning, wijzigingsproces, governance, etc. zodat iedere organisatie die de basis geo-standaarden gebruikt hun weg weten te vinden in de geo-standaarden.

Het beheerdocument hebben wij vernieuwd. Zo is de governance, de relatie met de internationale standaarden en het Forum Standaardisatie geactualiseerd. Het document sluit beter aan op het werkproces van het standaardenteam en maakt ons werk nog meer transparant.

Ga direct naar de nieuwe versie van het beheerdocument of raadpleeg eerst de wijzigingen.