Verslag W3C meeting 2017

TPAC logo

Van 6 tot 10 november vond in Burlingame, Californië de jaarlijkse standaardenbijeenkomst van het W3C plaats: de “Technical Plenary / Advisory Committee Meetings”, kortweg TPAC.

Sinds deze zomer is Geonovum lid van de W3C en Linda van den Brink reisde daarom af naar het (helaas niet zo zonnige) Californië. TPAC is een combinatie van de ledenvergadering (Advisory committee), vele werkgroepvergaderingen en een plenaire dag op woensdag. Vanuit de hele wereld kwamen hiervoor een paar honderd mensen bij elkaar.

Het W3C houdt zich bezig met de algemene standaarden voor het Web en heeft dus maar een beperkt raakvlak met geo-informatie. Toch is de W3C relevant, want veel van deze algemene standaarden kunnen wij op de geo-informatie ook weer toepassen. En in sommige gevallen vormt onze geo-kennis een nuttige aanvulling voor het maken van algemene webstandaarden.

Het Web is natuurlijk al gestandaardiseerd, maar ook voortdurend in ontwikkeling. Waar de W3C zich momenteel op concentreert is te lezen in haar onlangs gepubliceerde Strategic highlights. Voor ons zijn de interessante ontwikkelingen:

  • Security, Privacy, en Trust (met als belangrijke use case het bestrijden van ‘fake news’), allemaal onderwerpen die ook relevant zijn voor geo-informatie. Er is ook een raakvlak met het regeerakkoord-thema “Werken aan een vrije, veilige en rechtvaardige samenleving”.
  • Web of Things; een serie standaarden voor slimme apparaten zoals sensoren. Onder andere wordt gewerkt  aan een generieke API voor slimme apparaten, vergelijkbaar met de OGC SensorThings API (maar iets generieker, want niet alleen voor sensoren). Ook is men bezig met een lichtgewicht taal voor het beschrijven van de semantiek  van slimme apparaten en met een standaard voor security op het Web of Things.
  • Web Assembly: een standaard in wording die beschrijft hoe je content in hoge mate kan comprimeren voor het Web.  Dit zou best wel eens kunnen helpen bij het tonen van geo-informatie in de browser op een efficiënte manier, met name 3D. Het schijnt al gebruikt te worden voor Google Earth.
  • DCAT 1.1: in de nieuwe versie van deze standaard vocabulaire voor dataset metadata komt mogelijk betere ondersteuning voor geo-metadata. Geonovum werkt actief mee aan deze ontwikkeling.
  • Spatial Data on the Web Interest Group: Linda van den Brink is een van de voorzitters van deze werkgroep waarin W3C en OGC samenwerken aan geostandaarden voor het web. De Spatial Data on the Web Best Practice wordt verder ontwikkeld en er komt onder andere een nieuwe Best Practice voor statistiekdata waar het CBS bij betrokken is.
  • W3C en OGC gaan ook samenwerken in een pilot over Virtual/Augmented Reality.