Werkpakket Standaardenprogramma 2017

De activiteiten die we in het kader van het Basisprogramma Standaardisatie uitvoeren, leggen we jaarlijks vast in overleg met onze Programmaraad.

In 2017 verkennen we op internationaal vlak de mogelijkheden om onze inbreng in W3C structureler vorm te geven en streven we ernaar OGC en W3C en OGC en BuildingSmart bij elkaar te brengen op terreinen waar wij overlap zien tussen standaarden in ontwikkeling. Als partner in het BIM-Loket zorgen we ervoor dat deze resultaten doorwerken in de Open BIM standaarden. In OGC-verband werken we aan mechanismen voor identificatie en authenticatie van geo-services. Zowel vanuit het Digitaal Stelsel Omgevingswet als vanuit PDOK zien we hier behoefte aan ontstaan.

Op nationaal niveau werken we actief mee aan de innovatieplatforms voor 3D, linked data en sensordata en kijken we hoe we best practices uit het testbed Geo4web verder kunnen brengen, onder meer door te kijken naar REST en API ontwikkelingen. Ook werken we aan een white paper met een visie op het raamwerk geo-standaarden. Daarin gaan we ook in op de rol van geo-standaarden in relatie tot webstandaarden. Om open geo-data van kwaliteitskenmerken te voorzien ontwikkelen we een laagdrempelige systematiek voor kwaliteitsbeoordeling.

Bijzonder dit jaar is dat we de internationale OGC technical meeting mede-organiseren. Ook staat er dit jaar weer een Open Geodag gepland, om iedereen in één dag helemaal bij te praten op de laatste ontwikkelingen.