Workshop Samenwerkende Catalogi 23 februari 2018

Op 23 februari organiseert het Platform Linked Data Nederland een workshop over datacatalogi. Na een aantal inleidingen, kijkt in de middag een werkgroep naar SKOS toepassingsprofiel voor een taxonomie met begrippen en waardenlijsten en een andere werkgroep naar een MIM toepassingsprofiel voor een gegevensstructuur met informatiemodellen en waardenlijsten. Wil je meedoen? Meld je dan aan

Op een aantal plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan datacatalogi. Zo werkt KOOP aan een nieuw toepassingsprofiel van DCAT ten behoeve van data.overheid.nl en werkt Geonovum aan een vernieuwd toepassingsprofiel voor geo-DCAT. Andere ontwikkelingen zijn de stelselcatalogus voor de Omgevingswet, verrijking van de stelselcatalogus voor de basisregistraties en een nieuwe omgeving voor Aqoulex. In alle gevallen gaat het om catalogi op basis van webstandaarden, met meer of minder diepgang.

Om een stelsel van samenwerkende catalogi te kunnen realiseren zijn behalve voor DCAT ook toepassingsprofielen nodig voor SKOS, het MIM en PROV-O. Doelstelling van deze werksessie is om een basis te leggen voor deze toepassingsprofielen.