Werkende links? Niet werkende links?

05 juni 2015

In april heeft Open State Foundation de links en datasets in data.overheid.nl gecontroleerd. Naar aanleiding hiervan meldde Open State dat 888 van de 6518 links naar het Nationaal georegister defect zijn. Dit resultaat wijkt aanzienlijk af van de getallen die uit de monitoringsinstrumenten van het Nationaal georegister naar voren komen. Geonovum heeft daarom de broncode van de linkchecker van Open State geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de manier waarop de geo-services in data.overheid.nl en nationaalgeoregister.nl zijn opgenomen voor verwarring zorgt.

Linkchecker
Daar waar geo-specialisten weten dat services van query parameters voorzien moeten worden, verwachten bezoekers van data.overheid.nl dat de daarin opgenomen links, data of - op z'n minst - een beschrijvende foutmelding retourneren. In plaats daarvan krijgen ze nu een foutmelding. Zo ook de linkchecker van Open State. Geonovum heeft Open State op de hoogte gebracht en de broncode van de linkchecker aangepast. Na het correct bevragen van de diensten blijkt dat er op 24 april 411 services defect waren in plaats van de eerder genoemde 888.

Kennisgat
Desalniettemin laat dit voorval zien dat er - zelfs bij een ervaren open data organisatie als de Open State Foundation - kennis ontbreekt over het functioneren van de open geo-diensten van data.overheid.nl en nationaal georegister. Wij vinden het belangrijk dat open geodata door iedereen te raadplegen en gebruiken is. Daarom is er een start gemaakt met het schrijven van documentatie die de geo-diensten van PDOK, Nationaal georegister en INSPIRE beschrijft aan de hand van (broncode) voorbeelden en werkende apps. Wij hebben data.overheid.nl en het Nationaal georegister gevraagd om links op te nemen naar deze documentatie.