BGT|IMGeo Standaarden

De meest actuele BGT|IMGeo standaarden vindt u hieronder met een toelichting. Een overzicht van de andere relevante documentatie over de BGT, vindt u op BasisregistratiesIenM.De website van het SVB-BGT biedt praktische informatie en ondersteuning over de realisatie van de BGT

Over de BGT|IMGeo standaarden

De BGT standaarden vormen de kern (het verplichte deel) van het informatiemodel geografie (IMGeo). Geonovum beheert het IMGeo. Naast het verplichte BGT deel, bevat IMGeo standaarden waarmee gedetailleerde kenmerken van een object gestandaardiseerd zijn uit te wisselen. Deze details zijn onder meer van belang bij het beheer van de  openbare ruimte. IMGeo biedt ook de mogelijkheid gegevens in 3D uit te wisselen. Meer informatie daarover vindt u onder 3D geo-informatie.

Geonovum beheert de BGT|IMGeo standaarden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. IMGeo is afgestemd met CROW voor de groenbeheersystematiek die zij ontwikkelen en met het Informatiemodel Landelijk Gebied. Afstemming met de bouwwereld is er via de Nederlandse CAD standaard (NLCS) en CB-NL.

De Gegevenscatalogi

De BGT|IMGeo standaarden bestaan uit een verplicht deel: de BGT gegevenscatalogus, en een optioneel deel: de IMGeo gegevenscatalogus. De gegevenscatalogus BGT is wettelijk verplicht en beschrijft de topografische objecten die bronhouders in ieder geval moeten leveren om tot een landsdekkend bestand te komen. De Gegevenscatalogus IMGeo is een uitbreiding op de BGT. Met IMGeo kunt u nog meer objecten en meer details over objecten gestandaardiseerd uitwisselen.

Daarnaast zijn er ondersteunende documenten: het objectenhandboek en de visualisatiehandreiking.

Objectenhandboek

Het objectenhandboek laat zien hoe topografische objecten zijn gemodelleerd in de BGT en het IMGeo, aan de hand van fotovoorbeelden waarop de objecten en hun begrenzing zijn weergegeven.

Visualisatie

De visualisatiehandreiking beschrijft hoe BGT|IMGeo objecten op een kaart weergegeven kunnen worden. De visualisatie van de BGT|IMGeo is een apart aspect, waarvoor verschillende hulpmaterialen beschikbaar zijn zoals een symbolenset, templates en sld's. Deze zijn als bijlage bij de standaard opgenomen.

Berichtenverkeer

Naast de BGT|IMGeo standaarden zijn er een aantal ondersteunende standaarden. Om de uitwisseling van bronhouder tot en met landelijk distributiepunt te stroomlijnen, gebruikt u de StUF-Geo IMGeo standaard voor berichtenverkeer:

In de Toelichting BGT berichtenverkeer versie 1.2 - wat heb je nodig? staat uitgelegd in welke combinatie de onderdelen van de berichtenstandaard gebruikt worden. 

Werkafspraken

Bij onduidelijkheden, discrepanties of fouten in de BGT|IMGeo standaarden kan de praktijk vragen hoe de standaarden te gebruiken tot een wijziging van de standaarden dit recht zet.

Mappings

Voor afstemming van IMGeo op standaarden die in aanpalende sectoren worden toegepast, zijn mappings beschikbaar.

PDOK levering

Voor PDOK leveringen (download) van BGT | IMGeo informatie is de IMGeo Simple XSD beschikbaar als technische beschrijving van het bestandformaat dat wordt verstrekt.