Testbed: spatial data on the web

Internet is een prachtig middel om digitale informatie op te delen. Die kracht van het web willen we ook graag benutten om geo-informatie beter toegankelijk te maken. Maar hoe kunnen we dat het beste doen? Om dat te ontdekken, heeft Geonovum in 2015-2016 een testbed georganiseerd. Aan de hand van een aantal onderzoeksvragen hebben door ons geselecteerde marktpartijen geëxperimenteerd met het publiceren van geodata op het web. De resultaten zijn openbaar. Rondom dit testbed vonden ook openbare bijeenkomsten plaats.

Bijeenkomsten

6 september 2016 | Geo voor het web: de resultaten in praktijk | presentaties
17 maart 2016 | Geo voor het web: resultaten van de eerste onderzoeksvragen | verslag presentaties
10 februari 2016 | Testbed geo voor het web - openbare sessie als onderdeel van Spatial Data on the Web bijeenkomst | presentaties (zie block 1)

Publicaties

Tender

In september 2015 is er een call for tender uitgegaan waarin we bedrijven uitnodigden hun kennis en kunde in te zetten voor het beantwoorden van vier onderzoeksvragen. Op de aanbesteding hebben elf partijen gereageerd, waaruit drie partijen zijn geselecteerd om aan de slag te gaan. Een aanvullende tweede tender is in april 2016 uitgezet waarna wederom drie partijen zijn geselecteerd.

Zie ook:

Deelnemers eerste fase

Het bedrijf Spotzi ging tussen november 2015 en maart 2016 aan de slag met de vraag: Wat is een bruikbaar publicatie platform voor geo-informatie? APIwise boog zich over de vraag: Hoe maken we geo-informatie doorzoekbaar, gebruikmakend van het ecosysteem van het web en linked data? Het consortium Interactive instruments, GeoCAT en Linked Data Factory werkte uit hoe we geo-informatie op het web krijgen gebruikmakend van de huidige infrastructuur. De resultaten zijn verwerkt in een set Lessons Learned.

Deelnemers tweede fase

Tussen mei – september 2016 vond de tweede fase van het testbed plaats, waarin het de bedoeling was om de Lessons Learned uit de eerste fase te toetsen en verbeteren. De focus daarvan lag enerzijds op wat geodata voor het web betekent voor data-eigenaren. Zijn de voorgestelde publicatiemethodes te realiseren voor een gemiddelde open dataprovider? Welke kosten komen daarbij kijken en welke kennis. Daarnaast is onderzocht of geodata gepubliceerd volgens de Lessons Learned inderdaad goed bruikbaar is voor webdevelopers.

Afronding

Om het testbed goed af te ronden, hebben we op basis van de resultaten een aantal Lessons Learned gepubliceerd, als leer-omgeving voor geodata-eigenaren en web-ontwikkelaars. Inzichten uit het testbed vormen tevens input voor de W3C/OGC Spatial Data on the Web Best Practice

Open voor iedereen

De deelnemers aan het testbed werkten op een open manier. Hun bezigheden en discussies waren te volgen op Github. Hiervoor is de github omgeving geo4web-testbed ingericht.

Nieuwtjes rondom geo op het web worden ook verspreid via twitter @geonovum en @brinkwoman en #geo4web

Sponsors

De sponsors van dit testbed waren: het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Basisregistratie Grootschalige Topografie - BGT en het INSPIRE programma) Het ministerie van Economische Zaken (project Open geodata als grondstof voor groei en innovatie), PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart)